Nasz Zakład Pogrzebowy oferuje Państwu Kremacje ( Spopielenie Zwłok) przed pogrzebem.

Przyczyny kremacji są różne jednym z ważniejszych jest możliwość pochowania urny w grobie w którym mniej niż dwadzieścia lat temu było chowane inne Ciało.

(Prawo przewiduje pochówek w trumnie w tym samym grobie dopiero po upływie dwudziestu lat od ostatniego pochówku) Nie dotyczy to Urn które można dochować do grobu który liczy mniej niż dwadzieścia lat.

Drugą przyczyną pochówku Urnowego są ograniczenia pojemnościowe grobu.